Башкы / Токтомдор / № 35 токтомуна тиркеме 2022-ж.

№ 35 токтомуна тиркеме 2022-ж.

№ 35 токтомуна тиркеме 2022-ж

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме