Башкы / Токтомдор / №3 токтом 04.03.2022-ж

№3 токтом 04.03.2022-ж

2021-жылдын жыйынтыгы боюнча  айылдык аймактагы иштердин жалпы абалы, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча программасынын аткарылышы тууралуу  ФЭБдин  жана  айыл  өкмөтүнүн  башчысынын отчету№3 токтом

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж