Башкы / Токтомдор / №3 токтом 04.03.2022-ж

№3 токтом 04.03.2022-ж

2021-жылдын жыйынтыгы боюнча  айылдык аймактагы иштердин жалпы абалы, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы, аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча программасынын аткарылышы тууралуу  ФЭБдин  жана  айыл  өкмөтүнүн  башчысынын отчету№3 токтом

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме