Башкы / Токтомдор / № 3 Т О К Т О М 18-январь 2021-жыл

№ 3 Т О К Т О М 18-январь 2021-жыл

  1. Каргалык айыл  өкмөтүнүн  01.2021-жылга  карата жергиликтүү бюджеттен калган  11 109,1 миң сом  калдыгын  жана  атайын  каражаттан  калган 404,6 миң сом калдыгын 2021-жылдын  бюджетинин киреше  жана  чыгаша бөлүгүнө   карап  жана   бекитип  берүү   жөнүндө№3 токтом Microsoft Office Word 97 — 2003http://kargalyk.org.kg/wp-content/uploads/2021/02/3-toktom-Microsoft-Office-Word-97-2003.doc

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж