Башкы / Токтомдор / № 3 Т О К Т О М 17-январь 2020-жыл

№ 3 Т О К Т О М 17-январь 2020-жыл

Каргалык  айыл  өкмөтүнүн  01.01.2020-жылга

карата жергиликтүү бюджеттен калган  3345,8

миң сом  калдыгын  жана  атайын  каражаттан

калган 117,7 миң сом калдыгын 2020-жылдын

бюджетинин киреше  жана  чыгаша бөлүгүнө

карап  жана   бекитип  берүү   жөнүндө3 токтом Office Word 97 — 2003

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж