Башкы / Токтомдор / 27.11.2019-ж №64 токтом

27.11.2019-ж №64 токтом

 64-токтом 

Жайыт  категориясынан  калктуу конуштун    категориясына  которуу жөнүндө

http://kargalyk.org.kg/wp-content/uploads/2020/06/64-toktom-2.doc

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме