Башкы / Токтомдор / № 25 токтомго 1-тиркеме 31.05.2022.

№ 25 токтомго 1-тиркеме 31.05.2022.

№1 тиркеме №25 токтомго 31.05.2022.

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме