Башкы / Токтомдор / № 22 Т О К Т О М 15-май 2020-жыл

№ 22 Т О К Т О М 15-май 2020-жыл

Каргалык айыл өкмөтүнүн 2019-жылга бекитилген бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы боюнча финан22 токтом Microsoft Office Word 97 — 2003сы-экономика бөлүмүнүн башчысы Кашкариева Еломиранын отчету жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме