Башкы / Токтомдор / № 21 Т О К Т О МУ 15-май 2020-жыл

№ 21 Т О К Т О МУ 15-май 2020-жыл

2020-жылга карата Каргалык  айылдык кеңешинин иш планын бекитүү жөнүндө21 токтом Microsoft Office Word 97 — 2003

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме