Башкы / Токтомдор / № 20 Т О К Т О М 15 -май 2020-жыл

№ 20 Т О К Т О М 15 -май 2020-жыл

Айылдык кеңештин типтүү регламентинин 9-главасынын 9.10 пунктуна ылайык  туруктуу комиссиялардын отчетун угуу  жана  2020-жылга иш пландарын  бекитүү 20 токтом Microsoft Office Word 97 — 2003 жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме