Башкы / Токтомдор / №19 токтом 26.05.2021

№19 токтом 26.05.2021

М.Абдыжапаров атындагы  орто мектебинен  жана “МТС” муниципалдык  ишканасынан айылдык кеңешке келип түшкөн  кайрылууларын  кароо жонундо19 токтом 2021 Office Word 97 — 2003

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме