Башкы / Токтомдор / 19.04.2018-жыл №29 токтом.

19.04.2018-жыл №29 токтом.

19.04. 2018-жылдагы  ХV   сессиясынын   № 29 токтому “ Вод.хоздун жашоочуларынын кайрылуусу   жөнүндө ” 

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме