Башкы / Токтомдор / 19.04.2018-жыл №27 токтом.

19.04.2018-жыл №27 токтом.

19.04. 2018-жылдагы  ХV   сессиясынын   № 27 токтому  “Айыл чарба жерлерине комиссия түзүү жөнүндө ”

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме