Башкы / Токтомдор / 19.04.2018-жыл №24 токтом.

19.04.2018-жыл №24 токтом.

19.04. 2018-жылдагы  ХV   сессиясынын   № 24токтому  “Айылдык кенештин типтуу регламентинин 9 главасынын 9.10 пунктуна ылайык туруктуу комиссиялардын  отчетун угуу жонундо ” 

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме