Башкы / Токтомдор / 19.04.2018-жыл №23 токтом.

19.04.2018-жыл №23 токтом.

19.04. 2018-жылдагы  ХV   сессиясынын   № 23  токтому “19.02.2018-жылы депутаттык курамдан тузулгон комиссиянын жыйынтыгын угуу  жөнүндө  ”

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме