Башкы / Токтомдор / 19.04.2018-жыл №20 токтом.

19.04.2018-жыл №20 токтом.

19.04. 2018-жылдагы  ХV   сессиясынын   № 20 токтому “»Таза Кызмат «МИ директору К.Аразовдун 2017-жыл ичинде аткарган иштеринин отчету жонундо ” 

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж