Башкы / Токтомдор / 19.04.2018-жыл №21 токтом.

19.04.2018-жыл №21 токтом.

28.05.2018000619.04. 2018-жылдагы  ХV   сессиясынын  № 21  “Жайыт комитетинин 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча отчету жана 2018-жылга жылдык планын бекитүү жөнүндө ”

Текшергиле

№34 токтом 15.05.2023-ж

№34 токтом 15.05.2023-ж