Башкы / Токтомдор / 19.04.2018-жыл №15 токтом

19.04.2018-жыл №15 токтом

19.04.2018-жыл №15 токтом  «Долбоорлорду ишке ашыруу жонундо».

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме