Башкы / Токтомдор / 16/03/2018-жыл №11 токтому

16/03/2018-жыл №11 токтому

16.03.2018-жыл №11 токтому. «Каргалык айыл  окмотунун 2018-2023-жылдарга  карата «Жаны  доорго  кырк  кадам»  туруктуу  онуктуруу  стратегиясынын  программасын бекитуу  жонундо». 

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме