Башкы / Токтомдор / №13 токтом 04.03.2022-ж

№13 токтом 04.03.2022-ж

№13 токтомhttp://Айылдык кеңештин типтүү регламентинин 9-главасынын 9.10 пунктуна ылайык туруктуу комиссиялардын отчетун угуу жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме