Башкы / Токтомдор / №12 токтом 26.05.2021

№12 токтом 26.05.2021

Депутаттарды “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын типтүү Этикалык кодекси”  менен  тааныштыруу№12 токтом 26.05.2021Office Word 97 — 2003

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме