Башкы / Токтомдор / №12 токтом 04.03.2022-ж

№12 токтом 04.03.2022-ж

№12 токтомhttp://Каргалык айыл өкмөтүнүн 26.02.2022-жылдагы эл менен болгон чогулушунун №3 протоколун кароо боюнча

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме