Башкы / Токтомдор / №11 токтом 04.03.2022-ж

№11 токтом 04.03.2022-ж

№11 токтомhttp://“Кызыл Жылдыз” калктуу пунктун мамлекеттик классификатордон чыгаруу жөнүндө

Текшергиле

№3 токтомго 3-тиркеме

№3 токтомго 3-тиркеме